Bra fart på bilregistreringarna

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för maj 2015 visar följande:

A) Bra fart på bilregistreringarna

B) Supermiljöbilarna har ökat med 61 procent hittills i år

C) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en laddbar bil
A) Bra fart på bilregistreringarna

- Det är bra fart på bilregistreringarna i Sverige. I riket som helhet har registreringarna hittills i år ökat med tio procent jämfört med ett redan starkt fjolår. Uppgången är spridd över i stort sett hela landet, 18 län visar på ökade registreringar och i endast tre län har registreringarna minskat. Kalmar län har ökat mest med 22 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Köpstarka hushåll och extremt låga räntor är några drivkrafter bakom det stora nybilsintresset. BIL Sweden reviderade nyligen upp sin prognos för i år från 310 000 till 327 000 nya personbilar, och skulle prognosen slå in blir 2015 det näst bästa bilåret genom tiderna, fortsätter Bertil Moldén.

länmaj15Bild1ökninglän.jpg

B) Supermiljöbilarna har ökat med 61 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 61 procent hittills i år. Det innebär att supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 1,8 procent jan-maj i år jämfört med 1,3 procent samma period förra året. Fyra av tio supermiljöbilar registreras i Stockholms län, säger Bertil Moldén.


länmaj15Bild2supermiljöbillän.jpg
 

länmaj15Bild3supermiljömånad.jpg

 

C) Var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en laddbar bil

- Drygt elva procent av antalet nyregistrerade miljöbilar i Stockholms län hittills i år är supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider. Det innebär att supermiljöbilar är den näst vanligaste nya miljöbilen i länet. Den vanligaste miljöbilen är en diesel (65,9%), följt av supermiljöbilar (11,4%), elhybrider (11,3%), gasbilar (10,5%) och sist etanolbilar med knappt en procent av miljöbilsmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

länmaj15Bild4typmiljöbil.jpg

 

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31