Felaktigt rykte i media om förbud mot bensinbilar i Tyskland

Ett felaktigt rykte om förbud mot bensin- och dieselbilar i Tyskland har figurerat i flera tidningar på nätet den senaste veckan.

Ryktet baseras på ett remissvar från Förbundsrådet, den tyska parlamentariska församlingen av representanter för delstaterna (icke att förväxla med Förbundsdagen, vilket många verkar göra), på ett informationsmeddelande från EU-kommissionen om dess arbete för att främja utsläppsfri mobilitet i EU.

I sitt remissvar skriver Förbundsrådet att EU-kommissionen borde utvärdera de EU-övergripande styrmedlen och föreslå nya styrmedel för att kunna uppnå endast utsläppsfria nya personbilar från år 2030. Församlingen har alltså endast riktat en politisk uppmaning till EU att driva på utvecklingen, vilket är ett korrekt förfarande, eftersom produkter som godkänns i ett EU-land kan säljas på hela den inre marknaden. 

Att EU:s medlemsstater är överens och har god framförhållning är av största vikt när det gäller styrmedel och regleringar som påverkar den globala fordonsindustrin. På så sätt kan industrin i god tid planera sina investeringar, vilket innebär att lagstiftare och konsumenter får det de efterfrågar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Att förbjuda en viss teknik blir oftast kontraproduktivt mot politiska mål, då det minskar konkurrensen och höjer priserna. Därför är teknikneutrala styrmedel alltid det bästa alternativet. Alla fordonstillverkare satsar idag både på nya tekniker för framdrivning och samtidigt på energieffektivisering och rening av konventionell teknik. Konkurrens mellan olika tekniker sporrar till utveckling av bättre livscykelövergripande miljöprestanda och totalekonomi till konsument och transportköpare.

Elektrifiering är en av hörnstenarna i fordonsindustrins strategi för minskad miljöpåverkan och i synnerhet för urbana transporter. Det är dock fortfarande oklart vad en fullständig övergång till elbilar skulle innebära när det gäller totalekonomi, global resursanvändning, återvinningskedjor et c.. Ett förbud mot förbränningsmotortekniken skulle helt säkert inte bli elbilens frälsning, snarare en hämsko för elbilarnas utveckling och mycket sannolikt ett hårt slag mot konsumenternas och transportbranschens ekonomi. En sådan hård styrning på användningsfasen skulle också troligen försvåra en hållbar utveckling av hela den cirkulära ekonomi som heter fordonstillverkning, användning och återvinning.

Läs även tyska fordonsindustrins förening VDA:s kommentar till Förbundsrådets utspel.