Fordonsindustrin, en motor för Sverige

Välkommen till BIL Swedens seminarium i Almedalen måndag den 4 juli klockan 15.30-16.15

Svensk fordonsindustri står för mer än en tiondel av vårt lands samlade exportvärde. Här skapas kunskapsintensiva jobb och svensk internationell konkurrenskraft. För att kunna utveckla de bästa produkterna och tjänsterna i framtiden krävs satsningar på rätt sorts forskning, utveckling och demonstration i samarbete mellan myndigheter, akademi och industri. Hur ser möjligheterna ut för svensk industri att behålla och utveckla en världsledande position? Vilka områden är viktigast? Vad kan regering och myndigheter göra för att understödja svenska exportframgångar i framtiden?

Medverkande är: Magdalena Andersson, finansminister, Martin Lundstedt, vd för AB Volvo och Håkan Samuelsson, vd för Volvo Cars.

Se hela BIL Swedens program för Almedalsveckan.