Full fart i bilhallarna

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2015 visar följande:

A) Full fart i bilhallarna

B) Supermiljöbilarna ökar – ökade anslag till supermiljöbilspremien krävs

 

A) Full fart i bilhallarna

- Det är full fart i bilhallarna och registreringarna i riket som helhet ökade med tolv procent under det första kvartalet. Störst uppgång visar Kalmar län med en ökning på 35 procent. I Stockholms län, som utgör 30 procent av den svenska nybilsmarknaden, ökade registreringarna med 16 procent. I Norrbottens län minskade registreringarna marginellt, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1ökninglän.jpg


B) Supermiljöbilarna ökar – ökade anslag till supermiljöbilspremien krävs

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 65 procent hittills i år. Det är dock en uppgång från mycket låga nivåer. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var bara 1,6 procent jämfört med 1,1 procent samma period förra året. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

- När det gäller introduktionen av laddbara bilar på marknaden ligger Sverige långt efter vårt grannland Norge, där ca 23 procent av nybilsregistreringarna jan-mars var elbilar eller laddhybrider. Framgången i Norge för laddbara bilar, framför allt elbilar, förklaras av de omfattande stimulanser man har där för denna typ av bilar. Detta borde Sverige kunna ta lärdom av, fortsätter Bertil Moldén.

- BIL Sweden har varnat för att risken är stor att tilldelade medel för supermiljöbilspremien kommer att ta slut efter sommaren. Det innebär att regeringen snabbt måste lämna besked om att nya pengar kommer att tillföras, så att vi inte får ett hack i kurvan när det gäller att få en ökad andel laddbara bilar i den svenska fordonsflottan, avslutar Bertil Moldén.  
 

Bild2marssupermiljö.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31