Glädjande utveckling för bilismen

Nu finns all viktig statistik kring bilismens utveckling 2014 och den sammantagna bilden är mycket positiv.

Antal bilar i trafik växte med ca 90.000 fordon.
Antal körkortsinnehavare ökade med ca 50.000 personer.
Körsträckorna ökade ca 2 procent.
Antal bilar per tusen invånare ökade till 471 (2013:467). I Stockholm ökade biltätheten till 393 (390).

-Det är positivt att allt fler i Sverige tar körkort, skaffar bil och får glädje av den frihet och bekvämlighet som det innebär, säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.

Samtidigt som bilismen växer sjunker utsläppen och trafiksäkerheten förbättras. Genomsnittligt CO2-utsläpp från nya personbilar har minskat till 132 g/km förra året, från 136 g/km år 2013. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid. Antalet omkomna i vägtrafiken har under samma tid minskat med 38% från 445 till 275.

-Jag vill framhålla betydelsen av ökad andel nyare fordon för minskad miljöpåverkan och personskador. Ju snabbare vi ersätter gamla, trafikosäkra och törstiga fordon dess bättre. Uppgången i bilförsäljningen under inledningen på 2015 är därför glädjande, avslutar Bertil Moldén.

För mer information, kontakta Bertil Moldén, vd BIL Sweden tfn 070-6386531.