Het bilmarknad

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2015 visar följande:

A) Het bilmarknad

B) Plus 53 procent för supermiljöbilarna hittills i år

C) Laddbar bil näst vanligaste miljöbilen i Stockholms län
A) Het bilmarknad

- Den svenska bilmarknaden är het. Hittills i år har nybilsregistreringarna ökat med drygt elva procent i riket som helhet, jämfört med ett redan starkt fjolår. Kalmar län uppvisar den största ökningen med ett plus på 20 procent. Bara två län har minskat sina registreringar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den stora efterfrågan på nya bilar beror bland annat på hushållens ökade disponibla inkomster, de mycket låga räntorna och stigande priser på bostäder, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1ökninglänjuli15.jpg

 

B) Plus 53 procent för supermiljöbilarna hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 53 procent hittills i år. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden är dock fortfarande liten, två procent jan-juli i år jämfört med 1,5 procent samma period förra året. Fyra av tio supermiljöbilar registreras i Stockholms län, säger Bertil Moldén.

- Historien upprepar sig och på samma sätt som förra året är budgeterade pengar för supermiljöbilarna slut. Regeringen har utlovat att alla som köper supermiljöbil i år ska få sin supermiljöbilspremie, men regeringens senfärdighet med att tillföra nya pengar skapar en osäkerhet som hämmar utvecklingen på marknaden för laddbara bilar, fortsätter BIL Sweden.

- BIL Sweden har i en skrivelse till regeringen begärt att man i budgeten för 2016 tillför 800 miljoner kr i supermiljöbilspremier som ska räcka både för de supermiljöbilar som kommer registreras under resten av 2015 och under 2016. De svenska bilisterna betalar ca 60 miljarder kr per år i olika särskatter på bilismen så pengar finns i statskassan för ökade anslag till supermiljöbilar. Vi bör lära av Norge där olika former av stimulanser gjort att mer än var femte ny bil är en laddbar bil, säger Bertil Moldén. 

Bild2supermiljöjuli15.jpg

 

C) Laddbar bil näst vanligaste miljöbilen i Stockholms län

- Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Det innebär att laddbara bilar är den näst vanligaste nya miljöbilen i länet. Den vanligaste miljöbilen är en diesel följt av supermiljöbilar, elhybrider, gasbilar och sist etanolbilar, avslutar Bertil Moldén.

Bild3typmiljöjuli15.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31