Höga bilskatter försvårar semesterplaner för låginkomsttagare

LO rapporterade nyligen att 32% av arbetarna varken har gjort en semesterresa eller har tillgång till fritidshus. LO:s statistik har ifrågasatts bl.a. för att man inte vet hur många som stannar hemma av egen vilja.

BIL Swedens bedömning är att det mest realistiska alternativet för den grupp barnfamiljer som inte har ekonomiska möjligheter att åka på semester är inte att flyga till Thailand utan det är en bilsemester i Sverige. Kanske ett besök på Kolmården, en dag på Astrid Lindgrens Värld eller en tur till mormor.

Riksdagen har nyligen beslutat att det ska vara dyrast i världen att köra bil i Sverige. Regeringen valde i budgeten för 2016 att indexuppräkna bensin- och dieselskatten för varje år med början från år 2017. Skatten höjs varje år och innebär att Sverige inom några år har världens högsta skatt på bensin och diesel.

Detta innebär att allt fler barnfamiljer med låga inkomster kommer att tvingas att avstå från den enda möjlighet till semesterresa de i praktiken har – en bilsemester. Framförallt Miljöpartiet vill driva på denna utveckling.

- Sverige är ett av Europas glesast befolkade länder med ett stort behov av bilresor. Det är människor på glesbygden och med knappa ekonomiska resurser som kommer att få betala för indexuppräkningen. Dessutom är vårt näringsliv ett av de mest transportberoende i internationell jämförelse. Det är orimligt att Sverige ska tävla med tätbefolkade länder om att ha de högsta skatterna på resor och transporter. Om hela Sverige ska leva måste politiken ändras, säger Bertil Moldén VD BIL Sweden.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

LO:s rapport

Svenska bilskatter bland världens högsta