Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juli 2016 visar följande:

A) Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

B) Laddbara bilar upp 70 procent hittills i år

C) Nya bilar ökade tio procent jan-juli i år

 

A) Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

- Stockholms län har den högsta andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna i länet. Under de sju första månaderna i år var 5,1 procent av de totala nyregistreringarna i Stockholms län supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider. Under enbart juli var andelen supermiljöbilar i Stockholms län 7,1 procent. I riket som helhet var andelen supermiljöbilar 3,2 procent januari-juli i år jämfört med 2,0 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

-  Den högre supermiljöbilsandelen i Stockholms län förklaras bland annat av att en del stora börsbolag och leasingbolag, som ofta har en förhållandevis högre andel supermiljöbilar, har sitt säte i Stockholms län. Detta innebär att bilar kan registreras i Stockholms län men användas i övriga delar av landet, fortsätter Bertil Moldén.

- Andelen laddbara bilar ligger fortfarande på låga nivåer men ökar stadigt. Sverige hävdar sig väl vid en internationell jämförelse, och under det första kvartalet i år kom Sverige på andra plats i världen när det gäller andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna. Den ökade andelen laddbara bilar har bidragit till att koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskar, fortsätter Bertil Moldén.
 

länjuli16andelsupermiljöBild1.jpg

 

B) Laddbara bilar upp 70 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar ökade med 70 procent i riket som helhet jan-juli i år. I Stockholms län var uppgången ännu större, 95 procent, säger Bertil Moldén.
 

länjuliantalsupermiljöBild2.jpg


C) Nya bilar ökade tio procent jan-juli i år

- Den svenska bilmarknaden är fortsatt stark och hittills i år är uppgången tio procent jämfört med fjolårets rekordsiffror. Största ökningstakten hade Blekinge län med ett plus på 17 procent, säger Bertil Moldén.

- Den positiva utvecklingen på bilmarknaden beror på en stark svensk konjunktur, stabil arbetsmarknad, köpstarka hushåll, rekordlåga räntor, ökad privatleasing och balanserade begagnatlager, avslutar Bertil Moldén.

länjulitotnyregBild3.jpgDetaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31