Högtryck på bilmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2015 visar följande:

A) Högtryck på bilmarknaden

B) Fortsatt uppgång för supermiljöbilarA) Högtryck på bilmarknaden

- Det råder högtryck på bilmarknaden. Under de fyra första månaderna ökade nybilsregistreringarna med elva procent i riket som helhet. Den största uppgången hade Kalmar län med ett plus på 28 procent. I Stockholms län, som svarar för närmare 30 procent av den totala svenska nybilsmarknaden, ökade registreringarna med 15 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Köpstarka hushåll, rekordlåga räntor och en stabil arbetsmarknad är några förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden, fortsätter Bertil Moldén.

länaprilBild1ökning.jpg


B) Fortsatt uppgång för supermiljöbilar

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 57 procent hittills i år. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var 1,7 procent jan-april i år jämfört med 1,2 procent samma period förra året. De tre storstadslänen står för 70 procent av de supermiljöbilar som nyregistrerats i år, säger Bertil Moldén.

- Jämför vi Sverige med övriga Europa så ligger vi på tredje plats när det gäller andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna under det första kvartalet i år. Klar etta är Norge med en andel på 23 procent, följt av Nederländerna med tre procent, Sverige 1,6 procent och Schweiz med 1,5 procent laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna i landet jan-mars. För Europa som helhet ligger andelen laddbara bilar på knappt en procent, fortsätter Bertil Moldén.

- Skillnaderna mellan olika länder när det gäller andelen laddbara bilar förklaras av vilka stimulanser man har för elbilar och laddhybrider. För svensk del är det supermiljöbilspremien och det lägre förmånsvärdet som spelar störst roll. BIL Sweden har varnat för att risken är stor att tilldelade medel för supermiljöbilspremien kommer att ta slut efter sommaren och att regeringen måste ha en beredskap att snabbt tillföra nya medel. Miljöministerns besked för några veckor sedan att regeringen kommer se till att det finns pengar till supermiljöbilspremien under hela 2015 är därför glädjande, avslutar Bertil Moldén.


länaprilBild2supermiljölän.jpg
 

länaprilBild3supermiljömånad.jpg


länaprilBild4laddbaraeu.jpg

 

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31