Jämtlands län toppar listan för andelen nya supermiljöbilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2015 visar följande:

A) Jämtlands län toppar listan för andelen nya supermiljöbilar

B) Ökade nybilsregistreringar i alla län

C) Högst andel nya miljöbilar i Stockholms län

 

A) Jämtlands län toppar listan för andelen nya supermiljöbilar

- Jämtlands län har den högsta andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet. Under de första elva månaderna i år var 4,4 procent av de totala nybilsregistreringarna i Jämtlands län supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst på 50 gram per km. Näst högsta andelen supermiljöbilar hade Gotlands län med 3,6 procent och på tredje plats Stockholms län med 3,1 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- I riket som helhet är supermiljöbilsandelen 2,1 procent hittills i år. Det placerar Sverige på tredje plats i Europa efter Norge (22%) och Nederländerna (6%) när det gäller andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna, fortsätter Bertil Moldén.


Bild1andelsupermiljönov15.jpg

 

- Ser man istället till antalet nyregistrerade supermiljöbilar är Stockholms län etta med 43 procent av det totala antalet nyregistrerade supermiljöbilar i landet jan-nov i år, säger Bertil Moldén.

Bild2antalsupermiljönov15.jpg
 

B) Ökade nybilsregistreringar i alla län

- Den svenska nybilsmarknaden är urstark och registreringarna har ökat i samtliga län jämfört med ett redan bra fjolår. I riket som helhet har nybilsregistreringarna ökat med drygt tolv procent januari-november i år. Den största uppgången hade Kalmar län med ett plus på 20 procent, säger Bertil Moldén.


Bild3öknnglännov15.jpg

 

C) Högst andel nya miljöbilar i Stockholms län

- Nästan var fjärde ny bil som registrerades i Stockholms län jan-nov i år var miljöbilsklassad enligt den miljöbilsdefinition som gäller sedan 2013. Stockholms län har därmed den högsta andelen miljöbilar (både supermiljöbilar och andra miljöbilsklassade bilar) av nybilsregistreringarna. Västra Götalands län kom på andra och Värmlands län på tredje plats när det gäller miljöbilsandel, säger Bertil Moldén.

- Den högre miljöbilsandelen i Stockholms län förklaras bland annat av att en del stora börsbolag och leasingbolag, som ofta har en förhållandevis hög miljöbilsandel, har sitt säte i Stockholms län, avslutar Bertil Moldén.

Bild4miljöbilsandelnov15.jpgDetaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.