Kalmar län toppar listan över störst nybilsökning

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2015 visar följande:

A) Kalmar län toppar listan över störst nybilsökning.

B) Flest antal supermiljöbilar i Stockholms län – högst andel i Jämtlands län.

C) Var fjärde ny bil i Stockholms län är en miljöbil.A) Kalmar län toppar listan över störst nybilsökning

- Nybilsregistreringarna har utvecklats mycket starkt i år. I riket som helhet ökade registreringarna under de nio första månaderna med tolv procent. Den största uppgången hade Kalmar län med ett plus på 22 procent. Uppgången är spridd över hela landet och i bara ett län minskade registreringarna något, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Om vår prognos på 345 000 nya bilar i år infrias blir 2015 det bästa året någonsin, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1länökningsep15.jpg

 

B) Flest antal supermiljöbilar i Stockholms län – högst andel i Jämtlands län

- Fyra av tio nya supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, registreras i Stockholms län. Hittills i år har nyregistreringarna av supermiljöbilar ökat med 30 procent i Stockholms län. I riket som helhet är uppgången 46 procent, säger Bertil Moldén.

- Ser man istället till andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i respektive län ligger Jämtlands län i topp, med Gotland på andra och Stockholms län på tredje plats. I Jämtlands län var 4,2 procent av nybilsregistreringarna hittills i år supermiljöbilar, jämfört med 3,8 procent på Gotland och Stockholms län 2,9 procent. I riket som helhet är supermiljöbilsandelen två procent hittills i år, vilket kan jämföras med 1,6 procent motsvarande period förra året, fortsätter Bertil Moldén.


Bild2supermiljöantallänsep15.jpg
 

Bild3andelsupermiljösep15.jpg

 

C) Var fjärde ny bil i Stockholms län är en miljöbil

- Stockholms län har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna enligt den miljöbilsdefinition som gäller sedan 2013, där både supermiljöbilar och andra miljöbilsklassade bilar ingår. Var fjärde ny bil som registrerades januari-september i år i Stockholms län var miljöbilsklassad. Västra Götaland kom på andra och Jämtlands län på tredje plats när det gäller miljöbilsandel, avslutar Bertil Moldén.
 

Bild4miljöandellänsep15.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31