Kickstart på bilåret 2015

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2015 visar följande:

A) Kickstart på bilåret 2015

B) Nästan varannan ny supermiljöbil registreras i Stockholms län

C) Högst miljöbilsandel i Stockholms länA) Kickstart på bilåret 2015 – störst uppgång i Kalmar län

- Bilåret 2015 har fått något av en kickstart och nybilsregistreringarna i riket som helhet ökade med tio procent under de två första månaderna. Kalmar län är det län som procentuellt sett ökat sina registreringar mest med en uppgång på 43 procent. Den starka nybilsmarknaden förklaras bland annat av hushållens ökade köpkraft och de extremt låga räntorna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.
 

Bild1ökninglän

 

B) Nästan varannan ny supermiljöbil registreras i Stockholms län

- Nästan varannan (46%) ny supermiljöbil som registrerats hittills i år har registrerats i Stockholms län. Supermiljöbilarna, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, svarade dock för bara två procent av de totala nybilsregistreringarna i Stockholms län. I riket som helhet var supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden 1,3 procent under de två första månaderna i år, säger Bertil Moldén.

- När det gäller introduktionen av laddbara bilar på marknaden ligger Sverige långt efter vårt grannland Norge, där ca 14 procent av nybilsregistreringarna under förra året var elbilar eller laddhybrider. Succén i Norge för laddbara bilar, framför allt elbilar, förklaras av de omfattande stimulanser man har där för denna typ av bilar. För att Sverige inte ska tappa fart när det gäller att öka andelen elbilar och laddhybrider måste politikerna ha en beredskap för att snabbt kunna tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs, för att inte samma misstag som ifjol skall upprepas då pengarna tog slut i förtid, fortsätter Bertil Moldén.
 

Bild2supermiljö

 

C) Högst miljöbilsandel i Stockholms län

- Stockholms län är det län som har den högsta miljöbilsandelen i landet. Mer än var femte bil som nyregistrerades i Stockholms län under januari-februari i år var miljöbilsklassad enligt den skärpta miljöbilsdefinition som gäller från 2013. Dieslar är den vanligaste miljöbilen i Stockholms län, följt av elhybrider, gasbilar, supermiljöbilar och etanolbilar, avslutar Bertil Moldén. 

Bild3miljöbilsandel

 

Bild4miljötypsth

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31