Klimatframgångar för vägtrafiken

Av Transportstyrelsens och Trafikverkets redovisning av koldioxidutsläppen från transportsektorn 2015 framgår att vägtrafiken gör stora framsteg.

  • De totala koldioxidutsläppen sjönk hela 3,3%.
  • Utsläppen från nya bilar minskade markant med 5 gram/km till 126 gram/km.
  • Antalet nya supermiljöbilar (elbilar och laddhybrider) fördubblades för femte året i rad.
  • Andelen biodrivmedel ökade kraftigt från 11,7% till 14,2%.
  • Måluppfyllelsen av samhällets transportpolitiska mål förbättrades då antalet bilar och trafikarbetet ökade.
     

-Utvecklingen går precis så bra som vi förutspått. Genom fortsatt energieffektivisering, alternativa bränslen och nya tekniker, som framförallt elektrifiering och på längre sikt bränsleceller blir fordonsflottan fossilfri före år 2050, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden.

-Det är därför märkligt att myndigheterna broderar ut sina faktaredovisningar med ologiska resonemang om behov av minskat trafikarbete som dessutom är i konflikt med riksdagens transportpolitiska mål. När utsläppen är noll från fordon blir de totala utsläppen naturligtvis noll oavsett hur stort trafikarbetet är eller hur många fordon det är, avslutar Bertil Moldén. 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.