Ny konjunkturrapport från BIL Sweden: Rekordår för nya bilar

BIL Sweden publicerar idag en konjunkturbedömning för personbilar, lastbilar och bussar.

Av rapporten framgår bland annat följande:

• BIL Swedens prognos för i år, som uppjusterades i början på september, är 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar. Under 2014 nyregistrerades 304 000 personbilar och 42 000 lätta lastbilar.  

• Antalet nyregistrerade supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har ökat med 46 procent hittills i år. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden har ökat från 1,6 procent jan-sep förra året till två procent samma period i år.   

• Utskrotningen av gamla bilar har ökat med fyra procent hittills i år. En förnyelse av bilparken med ökad nybilsförsäljning och ökad utskrotning ger stora fördelar ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt.  

• Den totala bilhandelns försäljning av högst tio år gamla begagnade bilar ökade med drygt sju procent under de tre första kvartalen i år, medan försäljningen mellan privatpersoner minskade med 0,3 procent. Bilhandeln har ökat sin andel av den totala begagnatmarknaden.

• Personbilsmarknaden inom EU ökade med nästan nio procent jan-aug i år. Lätta lastbilar ökade med elva procent och tunga lastbilar över 16 ton ökade med närmare 17 procent inom EU under samma period.

• Fordonsindustrin är en av våra viktigaste näringar och svarade under 2014 för elva procent av den totala svenska varuexporten och för 11,5 procent av industriinvesteringarna. Värdet av fordonsexporten ökade med nästan sex procent jan-juli i år.
 

- Utvecklingen på fordonsmarknaden är fortsatt mycket positiv. Om vår prognos på 345 000 personbilar och 45 000 lätta lastbilar slår in, kommer 2015 att bli det bästa året någonsin för personbilar och det näst bästa för lätta lastbilar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Köpstarka hushåll, låga räntor och en stabil arbetsmarknad ligger bakom den positiva utvecklingen. En annan bidragande faktor är situationen på begagnatmarknaden med låga lager som gör att nybilsköparen kan få bra betalt för sin inbytesbil. Två ytterligare faktorer som spelar in är de stigande bostadspriserna i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö, som gör att hushållen känner sig ”rikare”. För det andra att en ny dispositionsform – privatleasing av bilar – tagit fart på allvar, fortsätter Bertil Moldén. 

- En ökad förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på marknaden och ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda innebär stora samhällsvinster, avslutar Bertil Moldén. För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Bild1diagrPB.jpg                                                                                                                                                                                                                    

10 bästa personbilsåren

                  År              Antal nyregistrerade personbilar

1.               2015          345 000 (prognos)

2                1988          343 963

3.               1987          315 950

4.               1976          312 880

5.               1989          307 104

6.               2007          306 794

7.               2011          304 984

8.               2014          303 948

9.               1999          295 249

10.             2000          290 529

                                                                                                                                                                  Bild2LLB.jpg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

10 bästa åren för lätta lastbilar

                  År              Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)                 

1.               2011          46 337

2.               2015          45 000 (prognos)

3.               2007          44 084

4.               2014          41 933

5.               2006          39 398

6.               2012          39 301

7.               2008          39 175

8.               2010          37 902

9.               2013          37 342

10.             1989          34 827