Konsumenten förlorar på fortsatt årlig bilbesiktning

Tyvärr har regeringen beslutat om att behålla de nuvarande tidsintervallerna för kontrollbesiktning av fordon med en totalvikt på högst 3,5 ton och har därmed inte gått på utredningens förslag.

Idag besiktigas nya bilar efter tre år. Den andra besiktningen sker efter ytterligare två år, och därefter är det varje år som gäller. Förslaget från utredningen var en EU-harmonisering om besiktningsintervaller i form av 4-2-2-2 istället för dagens på 3-2-1-1.

- Det är bilägarna som förlorar när regeringen inte går på utredningens linje om besiktningsintervallerna. Norge och Danmark har glesare intervall sedan flera år tillbaka och det fungerar utmärkt. Det har varken inneburit någon negativ inverkan på trafiksäkerheten eller på miljön. Norge har tex lägst antal dödade i trafiken per invånare i hela Europa under 2015, säger Bertil Moldén vd på BIL Sweden.

Statistik från Trafikverket visar att majoriteten av de som dödas i trafiken färdas i bilar som är tio år eller äldre. All statistik visar på att det är s.k. ”busbilar” = ej besiktigade, oftast med körförbud, förare utan körkort, föraren oftast påverkad, som orsakar dessa olyckor. 

- Det finns två sätt att bli av med detta problem. Det ena är att öka antalet flygande besiktningar vid vägkanten vilket fångar upp dessa busbilar som sedan många år flugit under statens radar. Det andra är att skrota bort ”gammelbilarna”, fortsätter Bertil Moldén.

Koldioxidutsläppen från nya bilar minskar för varje år. Bilarna har dessutom blivit mycket säkrare. Genom integrerade säkerhetslösningar i bilarna som exempelvis antisladd och nödbromssystem har olyckor förmildrats eller helt kunnat undvikas. Dagens intelligenta bilar indikerar själva när service behövs eller när något är fel. Moderna bilar behöver ett modernt regelverk och en modernisering av den 50 år gamla svenska besiktningsordningen är på sin plats.

- Den stora förloraren är konsumenten. Svenska bilister går miste om en besparing på ca 1 miljard årligen, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta VD Bertil Moldén, 070-638 65 31.