Kopiera Nollvisionen på klimatområdet

Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet, Nollvisionen, fortsätter. Enligt färsk statistik från Eurostat så är Sverige ledande när det gäller trafiksäkerhet. Efter Malta hade Sverige under 2015 det minsta antalet personer som omkom i trafikolyckor i förhållande till befolkningen, 2,7 dödsfall per 100 000 invånare inom EU. Genomsnittet i EU var 5,1.

-Trafiksäkerhet handlar om tre delar, fordonet, vägen och föraren. När det gäller fordonssäkerheten har den tekniska utvecklingen de senaste åren varit imponerande. Samtidigt är det viktigt att alla delarna samverkar för att säkerheten ska kunna garanteras. Ansvaret delas därmed av bl a fordonsindustrin, väghållare, politiker samt givetvis den enskilde föraren, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.

-På motsvarande sätt som för trafiksäkerhetsarbetet bör vi utforma vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen från transporterna genom ett Nollvisionsarbete. Här har fordonstillverkarna en viktig del, men även drivmedelsbolagen, politikerna och den enskilde föraren. Tyvärr är det många som i debatten enbart fokuserar på fordonen trots att de idag kan köras på fossilfria drivmedel, avslutar Bertil Moldén.

Länk till Eurostat.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.