Ny rapport: körkort viktigt för integration

En ny rapport från HUI Research, som är framtagen på uppdrag av Transportföretagen, Sveriges Trafikskolors Riksförbund och BIL Sweden, visar att ett ökat körkortstagande bland invandrare skulle öppna en väsentligt större arbetsmarknad och vara positivt för integrationen.

Ökad jämställdhet kan också vara ett motiv att öka körkortestagandet bland invandrare. I vissa invandrargrupper, till exempel studerande kvinnor, är körkortsandelen så låg som 5 procent.

Studien kompletterar en tidigare rapport från 2013, ”Rattavdrag?” där körkortets betydelse för ungdomars chanser på arbetsmarknaden stod i fokus.

De nya resultaten från HUI presenterades under Almedalsveckan av Farbod Rezania, ansvarig för integration och arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv och tillfrågad expert under arbetet.

-Den grupp som vi i studien benämner invandrare, d.v.s. människor som har kommit de senaste tio åren, behöver arbete och bostad de stora frågorna för att etablera sig i samhället. Att få körkort tidigt under etableringsprocessen gör att man kan komma i fråga för ett stort antal jobb som annars inte är möjliga, vilket bäddar för en bättre start. Det är också en förutsättning för att fler nyanlända ska kunna stanna kvar och etablera sig utanför storstadsområdena, säger Farbod Rezania.

-Körkort har blivit en klassfråga. Det är ett moment 22 där du behöver ett jobb för att ha råd med körkort, men körkort för att få jobb. Fler än någonsin behöver den rörlighet som bilen ger, men många behöver hjälp på vägen, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Läs studien här.

För blädderbar, läs studien här.

För mer information kontakta
Bertil Moldén, vd BIL Sweden, 070-639 65 31
Farbod Rezania, Svenskt Näringsliv, 08-553 430 56
Per Hortlund, HUI Research, 08-762 72 92