Kraftig uppgång för laddbara bilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2016 visar följande:

A) Kraftig uppgång för laddbara bilar

B) Stockholms län i topp för andelen laddbara bilar

C) Nya bilar ökar i alla län – allra mest i Blekinge

 

A) Kraftig uppgång för laddbara bilar

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, d.v.s. elbilar och laddhybrider, ökade i riket som helhet med 69 procent jan-aug i år. Uppgången var ännu större i Stockholms län, med ett plus på 95 procent, och i Skåne var ökningen hela 101 procent. Även om det är en uppgång från relativt låga nivåer är det en positiv trend vi ser nu med alltfler laddbara bilar som kommer ut på våra vägar.Tre av fyra supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.
 

länaug16antalsuperBild1.jpg

B) Stockholms län i topp för andelen laddbara bilar

- Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna i Sverige är bland de högsta i världen, bara Norge har en högre andel. Andelen laddbara bilar i Sverige var 3,2 procent jan-aug i år, jämfört med 2,1 procent samma period förra året. Stockholms län har den högsta andelen med 5,2 procent laddbara bilar. Ökad andel laddbara bilar är viktigt för en fortsatt minskning av koldioxidutsläppen från nya bilar, säger Bertil Moldén.

länaug16andelsupermiljöBild2.jpg

 

C) Nya bilar ökar i alla län – allra mest i Blekinge

- Den svenska bilmarknaden går mot ett nytt rekordår och nyregistreringarna har ökat i samtliga län. I riket som helhet är uppgången nio procent jan-aug i år. Största ökningstakten har Blekinge län med ett plus på 16 procent, säger Bertil Moldén.

- Det stora nybilsintresset beror på en stark svensk konjunktur, mycket låga räntor, hushållens ökade köpkraft och ökat intresse för privatleasing, fortsätter Bertil Moldén.

- En bättre omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar kommer ut på marknaden samtidigt som gamla bilar skrotas ut innebär stora vinster för både trafiksäkerheten och miljön, avslutar Bertil Moldén.

länaug16nyregtotBild3.jpg

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31