Lätta transporter blir allt energieffektivare och utsläppen minskar

Trafikanalys publicerade idag sin rapport ”Godstransporter i Sverige – en nulägesanalys.” Rapporten är gedigen och drar flera intressanta slutsatser. En av dem är dock mindre träffsäker, nämligen påståendet att godstransporternas energieffektivitet utvecklas negativt, vilket utgår ifrån en föråldrad mätmetod.

- Energieffektivitet mäts fortfarande per tonkilometer, ungefär som att vi aldrig skulle transportera annat än stål, betong och timmer i olika mängder. Det behövs mått som visar värdeutvecklingen också, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Det senaste decenniet har transporter med lätta lastbilar ökat kraftigt, inte minst i urbana områden. Fler och lättare transporter drivs av strukturella orsaker. Ekonomin utvecklas, varor förädlas och blir mer värda men väger mindre. Lagerhållningen minskar, krav på tidspassning ökar och tjänsteleveranserna blir fler. Allt detta är positivt för samhällsekonomin.

Energieffektiviteten hos lätta fordon har samtidigt förbättrats snabbt, vilket figuren nedan visar. Utsläppen har i själva verket minskat trots att transporterna ökar.

-Fordonstillverkarna arbetar hela tiden med ökad transporteffektivitet och det finns stor potential. Längre och tyngre fordon är en del av det. Samtidigt är det viktigt att se att fler lätta transporter är tecken på en positiv utveckling, annars riskerar samhällets åtgärder att bli verkningslösa, eller i värsta fall kontraproduktiva mot tillväxt och jobb, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31