Lovande besked i regeringens forskningspropp

Idag presenterades regeringens forskningsproposition, ”Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”. Flera besked i propositionen är lovande.

Fordonsindustrin betydelse för Sverige växer. Den sysselsätter cirka 135 000 personer i Sverige och är med 14 procent av svensk varuexport landets största exportnäring. Transportmedelsindustrin svarade för en femtedel av näringslivets totala FoU-satsningar, senast en beräkning gjordes år 2013. Fordonsindustrin står för 18 procent av industrins totala investeringar i Sverige.

Mot bakgrund av den stora, och ökande, betydelse fordonsindustrin har för Sverige så är det nästan märkligt att det inte analyseras särskilt i propositionen. Hur bör man jobba för att vidmakthålla svensk industris konkurrenskraft? Vilka är framgångsfaktorerna? Kan andra branscher lära sig av fordonsindustrin?

Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI) är en avtalsreglerad samverkan mellan fordonsindustrin och staten genom VINNOVA, Energimyndigheten och Trafikverket. Där satsas årligen 420 miljoner kronor från staten med avtal att dessa pengar ska matchas av lika stora eller större summor från fordonstillverkarna, på forskning som har relevans för att lösa utpekade utmaningar. Detta program har varit väldigt viktigt för att upprätthålla en strategisk samverkan inom fordonsområdet. Regeringen meddelar i propositionen att programmet vidmakthålls, vilket är ett viktigt besked för framtiden. Förhoppningsvis kan det leda till ännu fler konkreta projekt som vässar svensk fordonsindustri ytterligare i den hårdnande globala konkurrensen.

Samtidigt satsar nu regeringen på fem nya, så kallade strategiska samverkansprogram, där fyra av fem berör områden som fordonsindustrin arbetar inom. Satsningen innebär att forskningsmyndigheternas befintliga innovationsprogram stärks och att de ska orienteras tydligare mot regeringens utpekade utmaningar samt möjliggöra ”test- och demonstrationsmiljöer”. Det sistnämnda är modeller för att utveckla produkter snabbare, i en mer komplex miljö och genom samverkan, något som blir allt viktigare för att ligga i framkant internationellt.

Fordonsindustrin ser fram emot att växa och utvecklas i ett Sverige som premierar högteknologisk, konkurrenskraftig industri och stark högre utbildning. Genom fortsatt god samverkan mellan myndigheter, industri och akademi kan förhoppningsvis ännu fler marknadsmässiga, internationellt gångbara och hållbara transportlösningar utvecklas och produceras i Sverige framöver.