Ny SIFO-undersökning: Stort motstånd bland väljarna mot regeringens bensinskattepolitik

Regeringens förslag att införa ett nytt indexsystem för årlig real höjning av bensin- och dieselskatterna omfattas inte av decemberöverenskommelsen (DÖ). Med anledning av detta har SIFO på Svenskt Näringslivs uppdrag frågat svenska folket vad de tycker om förslaget.

Hela 78% är negativa till indexsystemet. Bland Alliansens och Sverigedemokraternas väljare är motståndet kompakt. Hela 98 % (Kd och SD), 91 % (M), 87 % (FP) och 86 % (C) säger nej till förslaget. Bland socialdemokratiska väljare är 75 % negativa till förslaget.

Vad gäller synen på höjda drivmedelsskatter generellt stödjer endast 11 % regeringens skattehöjningar. 48 % anser att skatterna redan är för höga och 28 % att de är lagom som det är. Bland socialdemokratiska väljare är endast 9 % positiva till regeringens förslag att höja drivmedelsskatterna.

-Indexförslaget ger Sverige världens högsta dieselskatt år 2017 och världens högsta bensinskatt år 2019. I ett av Europas glesast befolkade länder med ett transportberoende näringsliv kan effekterna för näringslivets konkurrenskraft och möjligheterna att bo i hela Sverige bli märkbart negativa. Förslaget är inte berett enligt de krav som ställs i Sverige på skattelagstiftning och saknar konsekvensanalyser. Det underminerar den demokratiska legitimiteten för skattesystemet att istället för underlag, konsekvensanalyser, debatt och riksdagsbeslut gömma höjningar i ett automatiskt indexsystem. Eftersom förslaget inte ingår i DÖ vädjar vi till oppositionen att stoppa förslaget, säger Bertil Moldén VD BIL Sweden.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31

Läs hela undersökningen här.