Nya bilar ökade i alla län under 2014

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för jan-dec 2014 visar följande:

A) Nya bilar ökade i alla län under 2014

B) Supermiljöbilar ökar från låga nivåer

C) Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil
A) Nya bilar ökade i alla län under 2014

- Nyregistreringarna av personbilar ökade i samtliga län under förra året. Allra mest ökade de på Gotland där uppgången var hela 46 procent. I riket som helhet ökade registreringarna med 13 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden. 

- Den ökade nybilsförsäljningen är positiv för tillväxten och jobben i Sverige. Det är också positivt ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt med en ökad omsättning och förnyelse av bilparken där nya bilar ersätter gamla bilar med sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1ökninglän

 

B) Supermiljöbilar ökar från låga nivåer

- Nyregistreringarna av  supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, tredubblades under förra året, men det är en ökning från låga nivåer. Andelen supermiljöbilar av den totala nybilsmarknaden var 1,5 procent under 2014 jämfört med 0,6 procent under 2013. Sju av tio supermiljöbilar som nyregistrerades under förra året registrerades i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

- Beslutet i slutet på förra året att tilldela 215 miljoner kr till supermiljöbilspremien för 2015, som även får användas för retroaktiv utbetalning till bilar som registrerats under 2014, var senkommet men efterlängtat. För att inte upprepa samma misstag som ifjol att supermiljöbilspengarna tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna följer utvecklingen av nyregistrerade supermiljöbilar noga och har en beredskap att snabbt tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien när så behövs, fortsätter Bertil Moldén.

- Långsiktiga och klara besked om vilka regler som gäller är avgörande för att kunna bibehålla den positiva utvecklingen för supermiljöbilar och de effekter det har på sjunkande koldioxidutsläpp för nya personbilar, säger Bertil Moldén.

bild2.supermiljö

 

C) Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län är en supermiljöbil

- Mer än var tionde miljöbil som nyregistrerades i Stockholms län under 2014 var en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Supermiljöbilarna svarar dock för en liten andel (2,7%) av de totala nybilsregistreringarna i Stockholms län. Den vanligaste miljöbilen är en diesel (65%), följt av elhybrider (12%), supermiljöbilar (12%), gasbilar (8%) och sist etanolbilar med tre procent av miljöbilsmarknaden i Stockholms län, avslutar Bertil Moldén.

Bild3miljötyp

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.