Nya bilar ökade i alla län under 2015

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för december 2015 visar följande:

 

A) Nya bilar ökade i alla län under 2015

B) Supermiljöbilar ökar kraftigt men från låga nivåer

C) Jämtlands län i topp för andelen supermiljöbilar

 

A) Nya bilar ökade i alla län under 2015

- Nybilsregistreringarna ökade under förra året med drygt 13 procent i riket som helhet och nådde rekordnivån 345 000 bilar. Det tidigare rekordet från 1988 på 344 000 bilar slogs därmed med knapp marginal. Registreringarna ökade i samtliga län under 2015 jämfört med året innan. Den största uppgången hade Västerbottens län följt av Kalmar och på tredje plats Stockholms län, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Bild1ländec15totökning.jpg


B) Supermiljöbilar ökar kraftigt men från låga nivåer

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider, ökade med 84 procent i riket som helhet under 2015. Det är dock en uppgång från låga nivåer. Andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna var 2,5 procent under 2015 jämfört med 1,5 procent under 2014. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.
 

Bild2ländec15superantal.jpg

 

C) Jämtlands län i topp för andelen supermiljöbilar

- Stockholms län är av naturliga skäl störst när det gäller antalet nyregistrerade supermiljöbilar, men om man istället räknar andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet hamnar Jämtlands län i topp. Jämtland hade en supermiljöbilsandel på 4,6 procent att jämföra med Stockholms län där 3,7 procent av nyregistreringarna var supermiljöbilar under förra året, avslutar Bertil Moldén.

Bild3ländec15andelsuper.jpg


Detaljerad information finns i bifogade material.För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.