Nya bilar ökade mest i Kronobergs län i januari

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari 2016 visar följande:

A) Nya bilar ökade mest i Kronobergs län i januari

B) Väntad minskning för supermiljöbilar i januari

C) Jämtlands län toppar listan för andelen supermiljöbilar
 

A) Nya bilar ökade mest i Kronobergs län i januari

- Efter förra årets nybilsrekord har uppgången fortsatt i år. I januari ökade nybilsregistreringarna med sex procent i riket som helhet. Störst var uppgången i Kronobergs län med ett plus på 29 procent. I Uppsala län minskade dock registreringarna med 19 procent. I det största länet, Stockholms län, ökade registreringarna med sju procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

länjan16ökninglänBild1.jpg

 

B) Väntad minskning för supermiljöbilar i januari

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, minskade som väntat i januari. Förklaringen är att många laddhybrider registrerades före årsskiftet innan supermiljöbilspremien för laddhybrider sänktes från 40 000 kr till 20 000 kr från 1 januari i år. Under resten av året räknar vi med ökade registreringar och enligt vår prognos kommer nyregistreringarna av supermiljöbilar att öka med över 60 procent. Fyra av tio supermiljöbilar registreras i Stockholms län, säger Bertil Moldén.

länjan16antalsupermiljöBild2.jpg
 

 

C) Jämtlands län toppar listan för andelen supermiljöbilar

- Jämtlands län fortsätter att toppa listan över högst andel supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet. Stockholms län är av naturliga skäl störst när det gäller antalet nyregistrerade supermiljöbilar, men om man istället räknar andelen supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet hamnar Stockholms län på femte plats i januari, avslutar Bertil Moldén.

länjan16andelsupermiljöBild3.jpg

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.