Nya bilar ökar mest i Södermanlands län

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för februari 2016 visar följande:

A) Nya bilar har ökat mest i Södermanlands län hittills i år

B) Fördubbling av supermiljöbilarna i februari

C) Jämtlands län i topp för andelen supermiljöbilar
 


A) Nya bilar har ökat mest i Södermanlands län hittills i år

- Den svenska nybilmarknaden är urstark och BIL Sweden reviderade nyligen upp sin prognos för i år till 355 000 bilar. Under de två första månaderna i år ökade nybilsregistreringarna med tio procent i riket som helhet. Störst var uppgången i Södermanlands län med ett plus på 29 procent. I det största länet, Stockholms län, ökade registreringarna med tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

ökninglänBild1länfebr16.jpg

 

B) Fördubbling av supermiljöbilarna i februari

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, fördubblades i februari efter en minskning i januari. Nedgången i januari var väntad och förklaras av att många laddhybrider registrerades före årsskiftet innan supermiljöbilspremien för laddhybrider sänktes från 40 000 kr till 20 000 kr från 1 januari i år. Vi räknar med att nyregistreringarna av supermiljöbilar kommer fortsätta att öka under resten av året. Vår prognos är att ca 14 000 supermiljöbilar kommer nyregistreras i år, vilket kan jämföras med ca 8 600 under 2015, säger Bertil Moldén.

- Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, där Stockholms län svarar för den klart högsta andelen, fortsätter Bertil Moldén.

antalsupermijö.Bild2länfebr16.jpg

 

C) Jämtlands län i topp för andelen supermiljöbilar

- Jämtlands län är det län som har högst andel supermiljöbilar i relation till de totala nyregistreringarna i länet. Andelen supermiljöbilar i Jämtlands län var 3,3 procent januari-februari i år. Stockholms län ligger på andra plats med 2,6 procent supermiljöbilar, avslutar Bertil Moldén.

andelsupermijö.Bild3.länfebr16.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.