Nytt bilrekord att vänta för 2016

BIL Sweden reviderar upp prognosen för nybilsregistreringarna i år till 355 000 bilar, vilket innebär att 2016 kommer att bli det bästa året någonsin om prognosen slår in. Prognosen är en uppjustering med 25 000 bilar jämfört med den tidigare prognosen på 330 000. Under 2015 nyregistrerades 345 000 personbilar, vilket är den hittills högsta siffran.

Även prognosen för nyregistrerade lätta lastbilar i år revideras upp från 44 000 till 48 000 fordon, vilket innebär att även lätta lastbilar kommer slå rekord om prognosen infrias. Under 2015 nyregistrerades 45 000 lätta lastbilar, vilket är den näst högsta siffran någonsin.

Personbilar

- Bakgrunden till höjningen av personbilsprognosen är att den rekordstarka utvecklingen från ifjol har fortsatt in på innevarande år. Vi ser inga tecken på avmattning och förutsättningarna är goda för en fortsatt mycket stark marknad under resten av året, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Nybilsregistreringarna har ökat 26 månader i rad och hittills i år är uppgången tio procent jämfört med fjolåret som var ett rekordår. Skulle vår prognos på 355 000 bilar slå in kommer vi för andra året i rad att slå tidigare rekordnivåer, fortsätter Bertil Moldén.

- Stark tillväxt i den svenska ekonomin, låga räntor, en stabil arbetsmarknad med låga varsel i kombination med köpstarka hushåll och en växande befolkning är några förklaringar till den starka bilmarknaden. Det ökade intresset för privatleasing av bilar driver också på efterfrågan. Ytterligare en positiv faktor är att begagnatlagren är i balans, vilket gör att nybilsköparen kan få bra betalt för sin inbytesbil, förklarar Bertil Moldén.

- Ökad nybilsförsäljning och en förnyelse av bilparken är bra både ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Nu gäller det att vi får snurr på förnyelsen av den svenska bilparken så att miljöpåverkan kan fortsätta att minska och trafiksäkerheten fortsätta att öka. Regeringen skulle kunna stödja en högre omsättningstakt mot nyare renare fordon genom att stimulera till utskrotning av äldre, smutsigare och osäkrare bilar, menar Bertil Moldén.

- Det är mycket glädjande att samtidigt som bilförsäljningen ökar så minskar utsläppen. Under 2015 sjönk de totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken med hela 3,3%, och koldioxidutsläppen från nya personbilar minskade markant med 5 gram/km till 126 gram/km. Nyregistreringarna av laddbara bilar fördubblades för femte året i rad under 2015, säger Bertil Moldén.

Lätta lastbilar

- Även när det gäller lätta lastbilar ser vi starka registrerings- och orderingångssiffror. Vår höjning av prognosen för lätta lastbilar ska ses i ljuset av detta och den starka tillväxten i svensk ekonomi, som genererar ett ökat transportbehov bland annat hos småföretagare och hantverkare, som använder lätta lastbilar som sina arbetsredskap, avslutar Bertil Moldén.  

 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

 

prognos16PBBild1.jpg

 

10 bästa personbilsåren

                  År              Antal nyregistrerade personbilar

1.               2016          355 000 (prognos)

2.               2015          345 108

3.               1988          343 963

4.               1987          315 950

5.               1976          312 880

6.               1989          307 104

7.               2007          306 794

8.               2011          304 984

9.               2014          303 948

10.             1999          295 249


prognos16LLBBild2.jpg

 

10 bästa åren för lätta lastbilar

                  År              Antal nyregistrerade lätta lastbilar (högst 3,5 ton)                 

1.               2016          48 000 (prognos)

2.               2011          46 337

3.               2015          44 798

4.               2007          44 084

5.               2014          41 933

6.               2006          39 398

7.               2012          39 301

8.               2008          39 175

9.               2010          37 902

10.             2013          37 342