Orättvis och ovetenskaplig höjning av drivmedelsskatterna

Skatten är mer än dubbelt så hög som trafikens samhällsekonomiska kostnader enligt VTI:s senaste rapport till regeringen.

En höjning strider därmed mot riksdagens principbeslut om skatter på trafiken ”Trafikens samhällsekonomiska kostnader ska vara en utgångspunkt när transportpolitiska styrmedel utformas.” (Prop. 2012/13:25).
 
Bilister betalar redan 60 mdr kr/år i specialskatter varav endast 25 mdr kr går till vägarna.

Regeringen motiverar höjningen av drivmedelsskatterna med att intäkterna av miljöskatterna i Sverige är sjunkande som andel av BNP och inte högre än i andra länder. Detta beror inte på att skatterna är låga utan på att utsläppen från vägtrafiken sjunker, samtidigt som flera andra samhällssektorer är helt undantagna från miljöskatter. Svenska bilister betalar däremot full skatt på en nivå som tillhör EU:s och därmed världens högsta.

Genomsnittligt CO2-utsläpp från nya personbilar har minskat till 132 g/km förra året, från 136 g/km år 2013. Sedan 2006 har personbilarnas totala utsläpp av växthusgaser minskat med omkring 14 procent, trots ökad trafik. Nya bilars bränsleförbrukning har minskat med 32 procent på samma tid.

-Det är orättvist och ovetenskapligt att i ett land med stora avstånd försvåra för livspusslet för många genom att höja skatterna på transporter istället för att minska på undantagen för de som inte betalar för sina utsläpp. Även godstransporterna drabbas av den omotiverade skattehöjningen. Den rådande överbeskattningen på bilismen med ca 35 mdr kr bör istället användas till stimulanser av ny miljövänlig teknik för bilar, lastbilar och bussar. säger Bertil Moldén, VD för BIL Sweden.

För mer information, kontakta Bertil Moldén, vd BIL Sweden tfn 070-6386531.