Orimligt förslag från Folkpartiet slår hårt utanför Stockholm

Folkpartiet vill för att finansiera sina budgetförslag – främst försvarssatsningar - höja fordonsskatten.

- Det är ett orimligt förslag och det har en mycket olämplig utformning, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.


- Hushåll i t.ex. Norrbotten eller Dalarna har över 40 procent högre bilinnehav än i Stockholm. På Gotland är det hela 50 procent högre än i Stockholm. Det utökade försvaret Folkpartiet vill ha kommer att få försvara ett allt ödsligare land, fortsätter Bertil Moldén.
 

Svenska bilister betalar idag Sveriges högsta och ett av världens högsta pris för sina koldioxidutsläpp, vilket har stor påverkan på många hushåll eftersom Sverige är Europas efter Finland mest glesbefolkade land.

De tre stora skatterna är koldioxidskatt, energiskatt och koldioxidbaserad fordonsskatt. De uppgår tillsammans till ca fyra kr/kg CO2, vilket mer än väl uppfyller de krav som framgår av IPCC:s vetenskapliga underlag. Trots detta höjdes både drivmedels-skatterna och fordonsskatten vid senaste årsskiftet. Folkpartiet föreslår nu en ny höjning av fordonsskatten samt att den dessutom ska höjas automatiskt varje år i framtiden. Nivån på bilskatterna hamnar på en olämplig nivå och de eviga automatiska skattehöjningarna som Folkpartiet vill ha är en mycket olämplig skattekonstruktion.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31