Per Bolund är ute och cyklar i bensinskattedebatten

Regeringens höjningar av drivmedelsskatterna har väckt stor debatt de senaste dagarna. Bilskatterna höjdes senaste årsskiftet med drygt tre mdr kr och kommer med regeringens förslag att höjas med ytterligare ca fem mdr kr kommande årsskifte. Inte nog med detta så föreslår regeringen att indexera drivmedelsskatterna automatiskt varje år framöver vilket kommer att höja skatterna med ca 50 procent på tio år. Enligt Skattebetalarna kommer nära en miljon hushåll under de kommande tre åren få en total skattehöjning med över 5500 kr.

-Per Bolund anser att svenska folket ska använda mer kollektivtrafik och järnväg, satsa på förnybara bränslen eller köra mer bränsleeffektiva fordon. För de som är beroende av bilen för att vardagen ska gå ihop är detta ingen lätt match. De som bor på landsbygden och utanför tätorter har ingen fungerande kollektivtrafik att tillgå, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

-Att byta till förnybara bränslen visar på att Per Bolund inte är tillräckligt påläst i frågan. Nedsättningen av skatterna för biodrivmedel får inte medföra någon överkompensation för merkostnaden för framställning av biodrivmedel i förhållande till fossila drivmedel. En höjning av skatterna på fossila drivmedel medför därför höjda skatter på biodrivmedel enligt EU:s statsstödsregler, fortsätter Bertil Moldén.

-Att byta till en bränsleeffektivare bil är däremot görbart och denna omställning skulle kunna påskyndas om regeringen införde en tidsbestämd skrotningskampanj. Just nu rullar ca 185 000 bilar som är av 1988-års modell och äldre, vilket innebär att dessa bilar saknar katalysatorer. Finansieringen är redan klar - regeringens bilskattehöjningar räcker gott och väl till en skrotningskampanj, avslutar Bertil Moldén.

Vid frågor kontakta vd Bertil Moldén, mobil 070-638 65 31.