Rapport om Levande stadskärnor

Bilens plats i staden diskuteras runt om i våra svenska städer.

Bilen är ibland ifrågasatt och många åtgärder som planeras försvårar för mobiliteten och tillgängligheten med bil. BIL Sweden har tillsammans med Svensk Handel, Fastighetsägarna och MRF tagit fram en rapport om ”Levande stadskärnor” där bilens betydelse för en levande stad lyfts fram.

Läs rapporten här