Regeringen lägger en våt filt över Supermiljöbilarna – igen!

Igår onsdag meddelade Transportstyrelsen att årets Supermiljöbilspengar redan är slut. Kunder kommer därför att få vänta flera månader på utbetalning av premien om 40 000 kr.

-Det är inte första gången budgeterade pengar tar slut. Den osäkerhet som uppstår på grund av regeringens senfärdighet till beslut om nya pengar lägger sig som en våt filt över den lilla glöd som äntligen nu börjat spira bland Supermiljöbilsköparna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Låga ambitioner i Sverige
Norge, som har haft den ambitionen att nå hela 50 000 elfordon på några år, har redan uppnått sitt mål. Sverige satte tidigare upp målet att nå 5000 enheter. Sedan har ytterligare medel tillskjutits för drygt 5000 enheter, vilket alltså summerar till cirka 10 000 bilar.

-Vi är en dubbelt så stor marknad som Norge. Sverige borde ha haft 100 000 supermiljöbilar vid det här laget. De målsättningar som vi hittills sett betraktar vi inte ens som en ambition, fortsätter Bertil Moldén.

Betydande Malus, dags för höjd Bonus
Sveriges bilister betalar årligen 60 miljarder i särskatter och pålagor vilket mer än väl räcker till en kraftigt ökad långsiktig finansiering av både lätta och tunga miljöfordon. Regeringen förbereder nu ett bonus-malussystem för personbilar att införas under 2017.

- Vi har redan en betydande Malus sedan länge och bilskatterna höjs nu med miljardbelopp varje år. Därför emotser vi omgående en kraftigt ökad bonus för Supermiljöbilarna. Regeringens ”hattifnattande” skapar osäkerhet och försenar introduktionen av Supermiljöbilar som redan finns att köpa på den svenska bilmarknaden, avslutar Bertil Moldén.

Brett modellutbud av Supermiljöbilar
BIL Swedens 23 medlemsföretag erbjuder redan idag ett brett sortiment av Supermiljöbilar – närmare bestämt 27 modeller  som kan levereras ganska omgående. Alla dessa bilar löser de flesta miljöproblem som idag debatteras.

BIL Sweden efterlyser:

  1. Klara besked om högre volymambitioner med bättre framförhållning.
  2. Fler och större ”morötter”, liknande Norge och Nederländerna för Supermiljöbilar, vilka finansieras av den ökande överbeskattningen av vägtrafiken.
  3. Långsiktiga teknikneutrala målsättningar för miljöfordon, i harmoni med EU:s styrmedel.
  4. Att erforderliga medel säkerställes i statsbudgeten på flera års sikt.

Vid frågor kontakta vd Bertil Moldén, mobil 070-638 65 31