Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2016 visar följande:

A) Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

B) Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

C) Laddbara bilar ökade med 69 procent första halvåret

 


A) Rekordstarkt första halvår på bilmarknaden

- Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår. Registreringarna av nya personbilar ökade i samtliga län under det första halvåret och allra mest ökade de i Västernorrlands län som hade ett plus på 18 procent. I riket som helhet var uppgången tolv procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av den starka svenska konjunkturen med ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster hos hushållen, rekordlåga räntor, ökad privatleasing som attraherar nya köpargrupper och balanserade begagnatlager, fortsätter Bertil Moldén.

länjuni16Bild1ökninglän.jpg


B) Högst andel laddbara bilar i Stockholms län

- Stockholms län har den högsta andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna i länet. Under de sex första månaderna i år var 4,8 procent av de totala nyregistreringarna i Stockholms län supermiljöbilar, dvs i huvudsak elbilar och laddhybrider. Näst högst andel hade Jämtlands län med 3,8 procent supermiljöbilar. I riket som helhet var andelen supermiljöbilar 3,1 procent januari-juni jämfört med 2.0 procent samma period förra året, säger Bertil Moldén.

- Även om andelen laddbara bilar fortfarande är på en låg nivå ligger Sverige långt framme på detta område i ett internationellt perspektiv. Under det första kvartalet i år hade Sverige den högsta andelen inom EU av laddbara bilars andel av nybilsregistreringarna i landet. Sverige är dessutom etta i Europa när det gäller andelen biodrivmedel och de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar i Sverige minskade under 2015 i en snabbare takt än genomsnittet inom EU, fortsätter Bertil Moldén.
 

länjuni16andelsupermiljöBild2.jpg


C) Laddbara bilar ökade med 69 procent första halvåret

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar ökade med 69 procent i riket som helhet under de sex första månaderna i år. I Stockholms län fördubblades antalet nyregistrerade laddbara bilar. Närmare tre av fyra nya supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, avslutar Bertil Moldén.
 

länjuni16Bild3antalsupermiljö.jpg
 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31