Stärk Polisens arbete mot bildelsstölder!

Stölder av bildelar ökar kraftigt. Det mesta pekar på att delarna förs ut ur Sverige och används som reservdelar till krockskadade fordon i andra länder. Enligt en rapport från Larmtjänst tycks brotten till största delen begås av organiserade ligor.

Den illegala handeln med stulna bildelar är en miljardindustri. Mellan åren 2011 till 2015 ökade bildelsstölderna med 85 procent. Dessutom accelererar stölderna ordentligt under årets inledande månader.  

– Regeringen behöver ta ett samlat grepp kring de här problemen. BIL Sweden begär därför att inrikesminister Anders Ygeman, som ansvarar för polisen, snabbt kallar samman berörda parter för att diskutera hur man effektivast kan möta den här brottsvågen, säger BIL Swedens vd Bertil Moldén.

Operation ”Gunvor” i Skåne år 2013 och ”Gunder” i Mälardalen år 2014 är två exempel på projekt mot export av stöldgods som Polisen har genomfört. I båda fallen minskade antalet bildelsstölder markant, men tyvärr ökar stölderna igen när projekten tar slut.

– De enskilda projekten har fungerat, men de räcker inte. För närvarande har de kriminella mer uthållighet än rättsväsendet. Det behövs därför permanenta resurser hos polis och tull och kanske bättre samarbete mellan olika aktörer för att stävja ligornas verksamhet, fortsätter Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Se ytterligare information:

Stöldskyddsföreningen om säkerhet för fordon

Larmtjänst senaste rapport om stulna bildelar

För mer information kontakta Bertil Moldén, vd för BIL Sweden, 070-638 65 31