Starka bilregistreringar väntas ge nytt rekordår

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2015 visar följande:

A) Starka bilregistreringar väntas ge nytt rekordår

B) Supermiljöbilarna har ökat med 45 procent hittills i år

C) Högst miljöbilsandel i Stockholms länA) Starka bilregistreringar väntas ge nytt rekordår

- Den svenska nybilsmarknaden har utvecklats mycket starkt i år. Våra prognoser indikerar att 2015 kommer att bli ett nytt rekordår med 345 000 nyregistrerade personbilar. Därmed kommer vi att slå det hittillsvarande rekordet från 1988. Uppgången är spridd över hela landet med Kalmar län i topp med en ökning på 21 procent. Bara ett län uppvisar en liten minskning av registreringarna, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Ökade disponibla inkomster, låga räntor och en stabil arbetsmarknad är några förklaringar till den starka marknaden, fortsätter Bertil Moldén.

Bild1aug15länökning.jpg

 

B) Supermiljöbilarna har ökat med 45 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 45 procent hittills i år. Supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden är dock fortfarande liten, två procent jan-augusti i år jämfört med 1,6 procent samma period förra året. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

- Regeringens besked i höstbudgeten att man tillför nya pengar till supermiljöbilspremien i år och att anslaget för nästa år utökas är positivt. Däremot tycker vi att regeringen gör fel när man halverarsupermiljöbilspremien för laddhybrider nästa år. Menar man allvar med målet om en fossiloberoende fordonsflotta krävs en större uthållighet när det gäller att stimulera införandet av ny teknik, fortsätter Bertil Moldén.

Bild2aug15supermiljölän.jpg

 

C) Högst miljöbilsandel i Stockholms län

- När det gäller miljöbilsandelen ligger Stockholms län i topp, där var fjärde ny bil är en miljöbil enligt den miljöbilsdefinition som gäller från 2013. Lägst miljöbilsandel har Västernorrlands län där var tionde ny bil är en miljöbil, avslutar Bertil Moldén.
 

Bild3aug15miljölän.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31