Stockholms län i topp för andelen laddbara bilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för april 2016 visar följande:

A) Stockholms län i topp för andelen supermiljöbilar

B) Laddbara bilar upp 75 procent hittills i år

C) Nya bilar mot nya rekordnivåer


A) Stockholms län i topp för andelen supermiljöbilar

- Stockholms län toppar listan över högst andel supermiljöbilar av de totala nyregistreringarna i länet. Under de fyra första månaderna i år var 4,3 procent supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, av totalt nyregistrerade i Stockholms län. På andra plats kom Jämtlands län med 3,9 procent supermiljöbilar. I riket som helhet var andelen supermiljöbilar 2,8 procent januari-april och 3,5 procent under enbart april, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Miljöutvecklingen av den svenska bilparken är just nu mycket framgångsrik. Sverige hade under det första kvartalet i år den näst högsta andelen i världen för laddbara bilars andel av nyregistreringarna, bara slaget av Norge som är i en klass för sig själv. Förutom framgångarna med laddbara bilar är Sverige etta i Europa på andelen biodrivmedel. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya bilar minskade under 2015 i en snabbare takt i Sverige än EU-snittet, vilket är mycket glädjande, fortsätter Bertil Moldén.

länapril16andelsupermiljöBild1.jpg


B) Laddbara bilar upp 75 procent hittills i år

- Antalet nyregistrerade supermiljöbilar har ökat med 75 procent hittills i år. Sedan supermiljöbils-premien infördes 2012 så har nyregistreringarna av elbilar och laddhybrider ökat kraftigt, från knappt 1000 bilar 2012 till 8 600 under 2015. För i år har BIL Sweden en prognos på 14 000 nya supermiljöbilar. Sju av tio nya supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.


länapril16antalsupermiljöBild2.jpg

 

C) Nya bilar mot nya rekordnivåer

- Nybilsmarknaden kommer sannolikt att nå nya rekordnivåer i år. Uppgången under de fyra första månaderna är tio procent jämfört med fjolårets rekordnivå. De högsta ökningstalen i år kan noteras i Västernorrlands, Värmlands och Gävleborgs län där uppgången är 16-17 procent. På den största marknaden, Stockholms län, är uppgången tolv procent, avslutar Bertil Moldén.

länapril16länökningBild3.jpg
 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.