Stockholms län toppar listan för andelen nya miljöbilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för oktober 2015 visar följande:

A) Stockholms län toppar listan för andelen nya miljöbilar

B) Nya bilar ökar i hela landet

C) Jämtlands län i topp för andelen nya supermiljöbilar
A) Stockholms län toppar listan för andelen nya miljöbilar

- Stockholms län har den högsta andelen miljöbilar av nybilsregistreringarna enligt den miljöbilsdefinition som gäller sedan 2013, där både supermiljöbilar och andra miljöbilsklassade bilar ingår. Var fjärde ny bil som registrerades januari-oktober i år i Stockholms län var miljöbilsklassad. Jämtlands län kom på andra och Värmlands län på tredje plats när det gäller miljöbilsandel, säger  Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- En förklaring till att Stockholms län har den högsta andelen miljöbilar är att en del stora börsbolag, leasingbolag och hyrbilsbolag har sitt säte i Stockholms län och dessa bolag har en högre miljöbilsandel än vad som gäller för riket i övrigt,
fortsätter Bertil Moldén.


Bild1miljöbilsandelokt15.jpg
 

B) Nya bilar ökar i hela landet

- Uppgången för nya bilar är spridd över hela landet och alla län visar på ökade registreringar. I riket som helhet har nybilsregistreringarna ökat med tolv procent januari-oktober i år. Den största uppgången hade Kalmar län med ett plus på 19 procent, säger Bertil Moldén.
 

Bild2länökningokt15.jpg
 

C) Jämtlands län i topp för andelen nya supermiljöbilar

- Jämtland är det län som har den högsta andelen supermiljöbilar, dvs elbilar och plug-in hybrider, av de totala nybilsregistreringarna i länet. I Jämtlands län var 4,5 procent av nybilsregistreringarna hittills i år supermiljöbilar, jämfört med 3,7 procent på Gotland och 3,0 procent i Stockholms län. I riket som helhet är supermiljöbilsandelen två procent hittills i år, vilket kan jämföras med 1,6 procent motsvarande period förra året.

- Sett till antalet nyregistrerade supermiljöbilar är Stockholms län klar etta med drygt 40 procent av det totala antalet nya supermiljöbilar hittills i år, fortsätter Bertil Moldén.

- Sverige ligger med sina två procent andel laddbara bilar på tredje plats i Europa efter Norge (22 %) och Nederländerna (6 %) när det gäller andelen laddbara bilar av nybilsregistreringarna hittills i år, avslutar Bertil Moldén.


Bild3supermiljöandelokt15.jpg

 

Bild4supermiljöantalokt15.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31