Supermiljöbilar har ökat 79 procent i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för november 2016 visar bland annat följande:

A) Supermiljöbilar har ökat 79 procent i år

B) Störst nybilsökning i Kalmar län

C) 3,5 procent laddbara bilar

 

A) Supermiljöbilar har ökat 79 procent i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km, har hittills i år ökat med 79 procent i riket som helhet. I Stockholms län, där det registreras flest supermiljöbilar, är uppgången 103 procent. Det är visserligen en uppgång från relativt låga nivåer räknat i absoluta tal, men det är en positiv trend vi ser med ett ökat inslag av nya elbilar och laddhybrider på våra vägar, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lannov16bild1antalsuper.jpg

B) Störst nybilsökning i Kalmar län

- Efterfrågan på nya bilar i Sverige har aldrig varit så stor som i år. Under de första elva månaderna har nyregistreringarna ökat med drygt sju procent och vi kommer för andra året i rad att få ett nytt rekord. Störst har uppgången varit i Kalmar län med ett plus på drygt tolv procent. På den största marknaden, Stockholms län, är uppgången nio procent, säger Bertil Moldén.

- Miljön och trafiksäkerheten gynnas när fler koldioxidsnåla och trafiksäkra nya bilar kommer ut på marknaden och ersätter äldre bilar med betydligt sämre miljö- och säkerhetsprestanda, fortsätter Bertil Moldén.

lannov16Bild2.nyregtot (1).jpg

 

C) 3,5 procent laddbara bilar

- Andelen laddbara bilar av de totala nybilsregistreringarna var 3,5 procent i Sverige januari-november i år, vilket är en uppgång från 2,1 procent samma period förra året. Sverige ligger på andra plats i Europa, efter Norge, när det gäller andelen laddbara bilar av nyregistreringarna, säger Bertil Moldén.

- Stockholms län, följt av Jämtlands län har den högsta andelen supermiljöbilar av de totala nybilsregistreringarna, avslutar Bertil Moldén.

 

lannov16Bild3.jpg


Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31