Supermiljöbilar ökat 79 procent hittills i år

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för september 2016 visar följande:

A) Supermiljöbilar har ökat 79 procent hittills i år

B) Högsta andelen supermiljöbilar i Stockholms län

C) Fortsatt het bilmarknad
 

A) Supermiljöbilar har ökat 79 procent hittills i år

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar som har ett koldioxidutsläpp på högst 50 gram per km ökar kraftigt. I hela Sverige har supermiljöbilarna ökat med 79 procent januari-september i år och i enbart september var uppgången 154 procent. Ökningen var ännu större i Stockholms län, med ett plus på 109 procent hittills i år och plus hela 214 procent i september. Det är visserligen en uppgång från låga nivåer, men trenden med alltfler elbilar och laddhybrider är mycket positiv, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

lansep16Bild1antalsuperm.jpg

B) Högsta andelen supermiljöbilar i Stockholms län

- Stockholms län har den högsta andelen supermiljöbilar av nyregistreringarna. Hittills i år är andelen supermiljöbilar, dvs i praktiken elbilar och laddhybrider, 5,6 procent i Stockholms län. Under september var andelen 8,5 procent, dvs nästan var tionde nyregistrerad bil var laddbar. Jämtlands län har den näst högsta andelen med 3,7 procent supermiljöbilar hittills i år, säger Bertil Moldén.

- Andelen laddbara bilar av nyregistreringarna i riket som helhet var 3,4 procent jan-sep i år och 4,6 procent i enbart september. Sverige tillhör till de länder i världen som har högst andel laddbara bilar av nybilsregistreringarna. Under det första halvåret i år var det bara Norge som hade en högre andel. Räknat i antalet nyregistrerade laddbara bilar blir bilden naturligtvis en helt annan. Då är Kina klart störst i världen, fortsätter Bertil Moldén.

lansep16Bild2andelsuperm.jpg

C) Fortsatt het bilmarknad

- Den svenska bilmarknaden är fortsatt het och nyregistreringarna ökar i samtliga län. I hela riket har registreringarna ökat med nio procent hittills i år, jämfört med fjolåret som var ett rekordår. I Blekinge län ökade nyregistreringarna mest, eller med 15 procent, avslutar Bertil Moldén.


lansep16Bild3totnyreg.jpgDetaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31