Supermiljöbilspremien riskerar att ta slut efter sommaren - IGEN!

Regeringen har för 2015 tilldelat 215 miljoner kr till supermiljöbilspremien på 40 000 kr per bil. Pengarna skall även användas till de supermiljöbilar som nyregistrerades under 2014 men som inte fick någon premie beroende på att pengarna tog slut i förtid. I regeringens nyligen presenterade vårändringsbudget föreslås inga ytterligare medel än de redan tilldelade 215 miljoner kr. Ca 1 200 supermiljöbilar har nyregistrerats jan-mars i år. Under 2014 nyregistrerades ca 1 800 bilar som inte fick någon premie under förra året men som nu får del av anslaget på 215 miljoner kr.

- Ungefär hälften av supermiljöbilspengarna för 2015 kommer att vara förbrukade redan idag – läs måndag 20 april, med de bilar som nyregistrerats i höstas och hittills i år. Därför är vi starkt oroade över att pengarna inte kommer att räcka till alla nyregistrerade supermiljöbilar kalenderåret 2015. Risken är stor att pengarna kommer ta slut efter sommaren - IGEN, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- För att inte upprepa samma misstag som ifjol att tilldelade medel tar slut i förtid, vilket hämmar försäljningen av supermiljöbilar, är det viktigt att politikerna noga följer utvecklingen av antalet nyregistrerade supermiljöbilar. Det behövs en beredskap att omgående – läs redan idag - tillföra ytterligare medel till supermiljöbilspremien, och allra senast i samband med höständringsbudgeten, fortsätter Bertil Moldén.

- Det är viktigt med klara besked från politikerna att nya supermiljöbilspengar tillförs när så behövs. Långsiktiga styrmedel är A och O om man ska etablera nya tekniker som bidrar till en fortsatt minskning av nya bilars koldioxidutsläpp och att vi skall nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta, avslutar Bertil Moldén.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.