Svenska bilskatter bland världens högsta

Nyligen utkom ACEA Tax Guide för 2016, som jämför skatter på vägtrafik i olika länder. Sverige har nu världens näst högsta dieselskatt och världens femte högsta bensinskatt, efter höjningen vid senaste årsskifte.

Genom den automatiska årliga höjningen av drivmedelsskatterna som riksdagen beslutat om (med två procent utöver Konsumentprisindex), kommer Sverige kring år 2020 att ha världens högsta skatt på både bensin och diesel. Därutöver har en utredning (SOU 2016:33) nyligen föreslagit ett överfinansierat bonus-malus-system med höjda fordonsskatter.

Överfinansieringen – dvs skattehöjningen – i det liggande förslaget är hela 10 miljarder kronor de första fem åren.

-Sverige är ett av Europas glesast befolkade länder med ett stort behov av bilresor. Vårt näringsliv är ett av de mest transportberoende i internationell jämförelse. Det är orimligt att Sverige ska tävla med tätbefolkade länder om att ha de högsta skatterna på resor och transporter. Det kommer slå hårdast mot glesbygden och mot personer med knappa ekonomiska marginaler. Om hela Sverige ska leva måste politiken ändras, säger Bertil Moldén VD BIL Sweden.

-Bilskatterna skenar nu. Att Sverige inom kort har världens högsta drivmedelsskatter och ändå diskuterar att lägga ett överfinansierat bonus-malus-system ovanpå detta är orimligt, fortsätter Bertil Moldén.

Läs hela undersökningen här. 

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

Länder med högst drivmedelsskatter inom EU

Dieselskatt, Euro per 1000 liter

Storbritannien   674 
Sverige 623
Italien 617
Finland 506
Frankrike 498
Tyskland 486
Nederländerna 484
Belgien 480

Bensinskatt, Euro per 1000 liter

Nederländerna   770
Italien 728
Finland 681
Storbritannien 674
Sverige 673
Tyskland 670
Grekland 670
Frankrike 641

dieselskatt.jpg

bensinskatt.jpg