Sverige nu världens tredje bästa elbilsland! BIL Sweden är stolta men inte nöjda

Miljöutvecklingen på den svenska bilmarknaden blev mycket positiv under 2015.

Antalet nya supermiljöbilar (rena elbilar och laddhybrider) fördubblades för femte året i rad och Sverige är idag världens tredje bästa elbilsland efter Norge och Nederländerna. Utsläppen från nya bilar totalt (inkl vanliga bensin- och dieselbilar) minskade hela fem gram/km till 126 gram/km genom framgångsrik energieffektivisering. De totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken sjönk med hela 3,3%, bl a till följd av en stor ökning av biodrivmedesandelen från 11,7 till 14,2%.
 

-Vår prognos är att nyregistreringen av laddbara bilar kommer att ungefär fördubblas även i år, säger Bertil Moldén, VD BIL Sweden. Bilbranschens strategi att arbeta parallellt med energieffektivisering, ökad andel förnybara biodrivmedel och nya tekniker som t ex elbilar har gett utmärkt resultat i Sverige.

-Omställningen till en större andel supermiljöbilar borde gå fortare enligt vår uppfattning, fortsätter Bertil Moldén. Totalt kommer det enligt BIL Swedens prognoser att säljas ca 14.000 laddbara bilar i år i Sverige av en total nybilsförsäljning på 355.000 bilar. Bilisterna i Sverige betalar in över 60 miljarder kronor i särskilda skatter varje år. Om bara en liten del användes för att premiera biodrivmedel och nya tekniker skulle utvecklingen kunna gå mycket fortare mot att nå målet om en fossilfri fordonsflotta år 2050.

För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31.

laddbara_bilar.JPG