Tredje gången gillt för bensinskattehöjningar efter valet – trots löftena innan valet!

Regeringen har nu presenterat tre (!) förslag till höjda drivmedelsskatter trots att Socialdemokraterna före valet lovade att inte höja dessa skatter.

Bilskatterna höjdes senaste årsskiftet med drygt tre mdr kr och kommer med regeringens förslag att höjas med ytterligare ca fem mdr kr kommande årsskifte. Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor enligt en undersökning Skattebetalarna låtit SCB utföra

-Priset vid pump föreslås höjas 60 öre/l för bensin och 66 öre/l för diesel. Till detta kommer förslaget om evig automatisk indexuppräkning av drivmedelsskatterna som på 10 år kommer att höja skatterna med ca 50 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- S och MP avvisar höjningar av kostnader för att åka den massivt subventionerade tunnelbanan i Stockholm men lanserar flera skattehöjningar för bilen som står för över 80 procent av allt resande i övriga Sverige. Detta väcker berättigade frågor om vilket Sverige regeringen vill ha, fortsätter Bertil Moldén.

-Regeringens egen utredning (VTI 2014:836) har visat att drivmedelsskatterna är dubbelt så höga som de borde utifrån riksdagens princip att de ska motsvara de kostnader som trafiken orsakar (olyckor, miljöeffekter, vägslitage mm). Totalt betalar bilisterna ca 60 mdr kr per år i olika särskatter varav endast 25 mdr kr används till väginfrastrukturen. Vi anser att beskattningen bör följa vetenskapliga principer och vara rättvis och är därför kritiska till regeringens förslag, avslutar Bertil Moldén.

Vid frågor kontakta vd Bertil Moldén, mobil 070-638 65 31