Urstarkt första halvår på bilmarknaden

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för juni 2015 visar följande:

A) Urstarkt första halvår på bilmarknaden

B) Supermiljöbilarna ökar kraftigt

C) Näst vanligaste miljöbilen i Stockholms län är en laddbar bil

D) Stora skillnader mellan länen i dieselandel och miljöbilsandel
A) Urstarkt första halvår på bilmarknaden

- Den svenska bilmarknaden är urstark. Under det första halvåret ökade nybilsregistreringarna med elva procent i hela riket, jämfört med ett mycket bra fjolår. Registreringarna har ökat i nästan hela landet,19 län har ökat medan bara två län har minskat sina registreringar. Kalmar län har ökat mest med 19 procent, följt av Stockholms län med med 16 procent, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

- Den starka bilmarknaden förklaras bland annat av köpstarka hushåll, extremt låga räntor och de låga begagnatlagren som gör att nybilsköparen får bra betalt för sin inbytesbil, fortsätter Bertil Moldén.

länökningjuni15Bild1.jpg

 

B) Supermiljöbilarna ökar kraftigt

- Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs bilar med koldioxidutsläpp på högst 50 g/km, har ökat med 56 procent hittills i år. Det innebär att supermiljöbilarnas andel av totalmarknaden var två procent jan-juni i år jämfört med 1,4 procent samma period förra året. Sju av tio supermiljöbilar registreras i de tre storstadslänen, säger Bertil Moldén.

länsupermiljöjuni15Bild2.jpg

 

C) Näst vanligaste miljöbilen i Stockholms län är en laddbar bil

- Drygt var tionde ny miljöbil i Stockholms län hittills i år är en supermiljöbil, dvs elbil eller laddhybrid. Det innebär att supermiljöbilar är den näst vanligaste nya miljöbilen i länet. Den klart vanligaste miljöbilen är en diesel följt av supermiljöbilar, elhybrider, gasbilar och sist etanolbilar, säger Bertil Moldén.

läntypmiljöjuni15Bild3.jpg

 

D) Stora skillnader mellan länen i dieselandel och miljöbilsandel

- Det är stora skillnader mellan länen när det gäller andelen dieslar respektive miljöbilar av de totala nyregistreringarna. Norrlandslänen och i synnerhet Jämtlands län (73% dieslar) har av tradition de högsta dieselandelarna, medan Gotland (41% dieslar) har den lägsta dieselandelen hittills i år, säger Bertil Moldén.

- När det gäller miljöbilsandelen ligger Stockholms län i topp där var fjärde ny bil var en miljöbil jan-juni i år. Lägst miljöbilsandel hade Västernorrlands län där var tionde ny bil var en miljöbil, avslutar Bertil Moldén.

ländieseljuni15Bild4.jpg


länmiljöandeljuni15Bild5.jpg

 

Detaljerad information finns i bifogade material.


För mer information kontakta vd Bertil Moldén, tfn 070-638 65 31