Utred BRT för linje 4 i Stockholm!

En ny studie från WSP visar att högprioriterad busstrafik med moderna fordon är ett mycket kostnadseffektivt sätt att snabbt höja kapaciteten för stombuss 4 i Stockholm. Ändå finns inte detta som ett alternativ när Stockholms läns landsting har gett uppdrag att utreda en spårvagnslösning, som tar lång tid och stora resurser att förverkliga.

Trängseln och framkomligheten för Stockholms bussar har blivit ett reellt problem. Därför har Sveriges Bussföretag och BIL Sweden bett WSP att titta på möjligheter att uppgradera stombusslinjerna. Konceptet Bus Rapid Transit (BRT), högprioriterad busstrafik, visar hur stombussarnas effektivitet kan höjas. Den mest trafikerade linjen är Fyran, men resultaten kan appliceras på alla stombussar. SL har nyligen drivit projektet ”Fyran ska fram”, som gav goda resultat, men visar samtidigt på att mycket återstår att göra.

Nya Guidelines för BRT har nyligen presenterats för den svenska kollektivtrafikbranschen. Här visas bland annat att det är framkomlighet, turtäthet, medelhastighet och effektivitet vid hållplats som är avgörande för kollektivtrafikens kapacitet, inte huruvida fordonet har gummihjul eller stålhjul. Högre medelhastighet och rakare sträckning ger kortare restider och reducerar antalet fordon som behövs för att driva trafiken. Framkomlighet ger jämnare avgångar och pålitlig trafik. Effektiviteten vid hållplats påverkar restiden signifikant. Attraktiva fordon, synlighet och identitet är också viktigt.

-WSP:s studie visar att BRT-konceptet erbjuder ett mycket kostnadseffektivt sätt att höja kapaciteten på linje 4. Det skulle dessutom kunna ske snabbt och utan avbrott i trafiken. Därför uppmanar vi Stockholms läns landsting att utreda detta alternativ vid sidan av spårvägsalternativet. De 40 miljoner som redan har anslagits borde räcka till, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Stombusslinjerna har rullat länge utan några större förbättringar. Nu har små förbättringar börjat ske. Det finns dock mycket mer att göra, varför utvecklingsprojekt för samtliga stombusslinjer borde kunna drivas kontinuerligt.

-Det är hög tid att uppgradera dagens stombussnät till ett BRT-system. Bättre framkomlighet ger kortare restider och skapar en attraktivare kollektivtrafik för resenärerna. En uppgradering av linje 4 skulle ge snabb effekt till relativt låga kostnader, samt kunskap att bygga vidare på inför framtida utbyggnader av stombussnätet, säger Peter Jeppsson, vd för Sveriges Bussföretag.
 

För mer information kontakta:

BIL Sweden, vd Bertil Moldén, tel 070-638 65 31

Sveriges Bussföretag, vd Peter Jeppsson, tel 073 044 71 01

Läs rapporten från WSP här.