BIL Sweden söker teknisk specialist

Vi söker en ny medarbetare som ska ansvara för frågor rörande servicemarknad, laddinfrastruktur, säker hantering av elfordon och andra frågor av teknisk karaktär. 

Arbetet innebär bl.a. att leda och delta i projekt inom dessa områden. Det kan gälla allt från att bevaka utvecklingen till att leda arbetsgrupper med representanter från t.ex. våra medlemmar, myndigheter, andra företag och organisationer. Fordonsbranschen befinner sig i ett mycket spännande skede när vi ställer om från fossilt till förnybart samt att digitaliseringen och automatiseringen av fordonen ökar. 

En stor del av arbetet sker inom ramen för BIL Swedens olika kommittéer och arbetsgrupper där våra medlemsföretag är representerade. Arbetet är mycket självständigt och kräver egen initiativkraft, förmåga att formulera sig samt föra ut information och budskap. Tjänsten innebär en del resor, framförallt inom Sverige. 

Du bör ha en teknisk högskoleutbildning i botten, några års yrkeserfarenhet, samt goda kunskaper och erfarenhet gällande fordonstekniska frågor och servicemarknad.
 

För tjänsten krävs, förutom utbildning och arbetslivserfarenhet, goda kunskaper i svenska och engelska. Det ingår att följa utvecklingen inom arbetsområdena samt företräda branschen i kontakt med myndigheter, företag och organisationer. Egen initiativkraft, förmåga till samarbete och nätverkande är nödvändigt. 

Vi erbjuder dynamiska arbetsuppgifter i centrala Stockholm på Storgatan 19 i Näringslivets hus. 

För mer information kring tjänsten, kontakta:
Teknisk chef Anders Norén, tfn 076-145 0047 

Skicka din ansökan till: anders.noren@bilsweden.se

senast den 4 september 2020