BIL Swedens färdplaner för lätta och tunga fordon

BIL Sweden har inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige tagit fram två färdplaner - en för lätta fordon och en för tunga fordon. Färdplanerna pekar på de strategier fordonstillverkarna har för att nå en fossilfri fordonsflotta och hur politiken kan bidra genom att röja undan hinder och skapa förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar. Färdplanen för lätta fordon presenterades i december 2019 och färdplanen för tunga fordon presenterades i oktober 2020.