SFVF, MRF och BIL Sweden eniga om en kvalitetsstandard för skadeverkstäderna

Sveriges Fordonsverkstäders Förening (SFVF), Motorbranschens Riksförbund (MRF) och BIL Sweden är eniga om en kvalitetsstandard för skadeverkstäder. Detta innebär att alla plåt- och lackverkstäder nu hamnar under en gemensam branschstandard. 
- Miljö och kvalitetssystem som Riktlinjer för skadeverkstad och Eurogarant har allt mer vuxit ihop till en standard. Det här underlättar verkligen för vårt gemensamma arbete med att ge skadeverkstäderna ett bra verktyg för att höja sin kvalitet säger Mazdak Haghanipour, Servicemarknadsansvarig på BIL Sweden.

Tidigare har SFVF jobbat med kvalitetsstandarden Eurogarant och MRF samt BIL Sweden jobbat med kvalitetsstandarden Kvalitetssäkrad skadeverkstad.  

Miljö och kvalitetsledningssystem är ofta väldigt lika därför tar vi det bästa ur bägge systemen och gör en gemensam branschstandard, säger Jan Olvenmo.

- Nu när vi får en gemensam kvalitetsstandard så öppnar vi möjligheten för att diskutera kvalitet på ett helt nytt sätt säger Michael Bergvall, Däck och Skadesektionsansvarig på SFVF. Det här blir bättre och billigare för alla, bilägare, verkstäder och försäkringsbolag. Det är positivt att vi i branschen kan ha ett gemensamt kvalitetsledningssystem. 

Under våren 2021 diskuteras även att skapa en gemensam plattform för dessa system och det ligger nära till hands att Kvalitetssäkrad Skadeverkstad flyttar in på Godkänd Bilverkstads hemsida.


Vid frågor, vänligen kontakta:
Jan Olvenmo
Lack- och Skadeansvarig, MRF
jan.olvenmo@mrf.se
Michael Bergvall
Däck och Skadesektionsansvarig, SFVF
michael.bergvall@sfvf.eu
Mazdak Haghanipour
Servicemarknadsansvarig, BIL Sweden
mazdak.haghanipour@bilsweden.se