Remiss Fi2020/01699/S2 - Synpunkter på Skatteverkets PM gällande återbetalning av fordonsskatt för husbilar vid avställning

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.