Remiss Fi2020-04288 om Finansdepartementets PM "Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus malus systemet"