Remiss Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm

Se remissyttrande som BIL Sweden har skickat in.